Maksuton tarvekartoitus, ota yhteyttä:

Elisabeth Vuorenhela

045 891 8448

elisabeth@vuorenhela.fi

Ratkaisukeskeinen ote ja monipuolinen osaaminen  avuksesi oikeusasioihin.

RIKOSASIAT JA RIKOSOIKEUS

 

Rikosasioiden erikoisosaamiseni kattaa huumausainerikokset, seksuaalirikokset, pahoinpitelyt, henkeen ja terveyteen kohdistuvat rikokset, varkaudet, petokset ja talousrikokset sekä näihin rinnastettavat rikosasiat. Avustan rikosasioissa rikosten uhreja sekä rikoksesta epäiltyjä ja syytettyjä. Rikoksesta epäiltynä sinulla on oikeus avustajaan jo esitutkinnassa ja onkin tärkeää ja suositeltavaa ottaa yhteys mahdollisimman aikaisessa vaiheessa, jotta voimme paneutua tapaukseen huolellisesti ja valmistautua nopeasti asiasi hoitamiseen perusteellisesti.

 

ULKOMAALAISASIAT

 

Avustan oleskelulupa- ja turvapaikka-asioissa, kansalaisuusasioissa sekä karkottamis-, käännyttämis- ja maahantulokieltoasioissa.  Minulla on vahva kokemus ulkomaalaisasioissa ja osaan hahmottaa asian käsittelyn kannalta oleelliset asiat, esimerkiksi kielteisen turvapaikkapäätöksen jälkeen ilmenneen uuden informaation tai tehdyn selvityksen merkityksen. Toisena esimerkkinä lumeavioliittoepäilykset, joissa yleensä on kyse näytön arvioinnista ja tilanteen ratkaisemiseksi on usein tarpeen pyytää hallinto-oikeutta toimittamaan suullinen käsittely.

 

PERHE- JA LAPSIOIKEUS SEKÄ EROTAPAUKSET

 

Olen apuna sekä avioliiton päättymiseen että lasten asemaan liittyvissä kysymyksissä. Toimin lasten huoltoon, tapaamisoikeuksiin ja lapsen sijaishuoltoon sijoittamiseen liittyvissä tapauksissa sekä usein niihin linkittyvissä avo- ja avioeroihin liittyvissä tehtävissä, esimerkiksi osituksissa. Riitaisissa huolto-, elatus- ja tapaamisasioissa pyrin ajamaan ensisijaisesti lapsen etua.

Hinnasto, toimeksianto ja avustavat palvelut.

TOIMEKSIANTO JA MAKSUTON ALKUKARTOITUS

 

Soita maksuton alkukartoituspuhelu numerooni 045 891 8448. Keskustelemme asiasi pääpiirteet noin 15 minuutin aikana, jolloin päätämme parhaan mahdollisen etenemistavan sekä sovimme toimeksiannosta ja mahdollisesta tapaamisesta. Tapaaminen voidaan järjestää myös ilta-aikaan tai viikonloppuna, mutta monet toimeksiannot on mahdollista tehdä kokonaan puhelimen tai sähköpostin välityksellä. Toiminta-alueenani on koko Suomi.

PALKKIOPERUSTEET

 

Palkkio määräytyy aikaperusteisesti. Tuntiveloitus lasketaan toimeksiannon laajuuden, mahdollisten erityistarpeiden  ja kokonaistyömäärän mukaan. Selvitän toimeksiannon ehdot ja arvioidun laskutuksen aina etukäteen maksuttoman alkukartoituksen yhteydessä.

HINTA

Yksityishenkilöt 150 – 250 €/h + alv 24 %

HINTA

Yritykset 180 – 250 €/h + alv 24 %

 

OLETKO OIKEUTETTU OIKEUSAPUUN?

 

Monissa tapauksissa oikeusasioiden hoitamisesta aiheutuvat kulut korvataan valtion varoista kokonaan tai osittain. Esimerkiksi seksuaalirikoksen ja läheisväkivallan uhrin oikeusavun palkkion maksaa valtio kokonaisuudessaan uhrin taloudellisesta asemasta riippumatta. Selvitän toimeksiannon yhteydessä, oletko oikeutettu osittaiseen tai kokonaisuudessaan korvattavaan oikeusapuun ilman ylimääräisiä kuluja.

 

OLETKO MUISTANUT OIKEUSTURVAVAKUUTUKSEN?

 

Monen yksityishenkilön kotivakuutukseen tai erilaisiin vapaaehtoisiin vakuutuksiin sisältyy oikeuturvavakuutus, joka korvaa oikeudenkäyntikulut monessa tilanteessa, mukaan lukien riita- ja rikosasiat, joissa henkilö on asianomistaja-asemassa. Konsultoin toimeksiannon yhteydessä vakuutusehtoja.

 

Elisabeth Vuorenhela - osaamista, erikoistumista ja monipuolista kokemusta.

Elisabeth Vuorenhela on valmistunut Helsingin yliopiston oikeustieteellisestä tiedekunnasta oikeustieteen kandidaatiksi. Hänellä on 20 vuoden kokemus työskentelystä tuomioistuimissa. Elisabeth on työskennellyt  korkeimman hallinto-oikeuden esittelijänä ja hallinto-oikeustuomarina Helsingin hallinto-oikeudessa sekä EU-tuomioistuimessa Luxemburgissa. Kokemuksen tuoman monipuolisen osaamisen lisäksi Elisabethin työtä on kiitetty asiakaslähtöisestä asenteesta sekä asialle omistautumisesta.